Projekty a aktivity OPS

Poslání

Naším základním posláním je SLOUŽIT.

Otevřeně prospěšná společnost bude pro dosažení obecně prospěšných cílů poskytovat tyto služby:

a) Shromaždování, bádání, psaní, překládání, vydávání, distribuce a propagace stěžejních odborných vědeckých textů.

b) Pořádání a zajišťování seminářů, sympozií, výjezdních zasedání a setkání odborné a laické veřejnosti a odborných komunit pro pěstování celoživotního vzdělávání a interdisciplinárního dialogu.

c) Mimoškolní vzdělávání, kreativní rozvoj a jiné volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně handicapovaných a výjimečně nadaných.

d) Zajišťování obecného pronikání i konkrétního setkávání veřejnosti se zájmem o kulturní, umělecké, výtvarné a řemeslné aktivity na všech úrovních.

e) Budování a provozování odborné, zájmové a vědecké knihovny v celé šíři současných informačních médií a zdrojů.