Projekty a aktivity OPS

Hospodářství

Zde se dozvíte vše podstatné o hospodaření naší OPS.

Pro nás platí stejně jako pro ostatní, že nemůžeme ze zákona vytvářet žádný zisk.

Navíc naše OPS neměla od svého založení nikdy žádné zaměstnance a nevyplatila nikomu žádnou odměnu, takže je vyloučen jakýkoliv hmotný osobní prospěch kohokoliv ze zakladatelů, správní či dozorčí rady. Veškerá činnost OPS je vykonávána jako dobrovolnická.

Do roku 2006 probíhala předchozí činnost v rámci sdružení OPS.

20. června 2006 byla naše společnost zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností.

Hospodaření za rok 2006 skončilo ztrátou 28.254,30

Hospodaření za rok 2007 skončilo ztrátou 84.128,10

Hospodaření za rok 2008 skončilo ztrátou 113.225,70

Hospodaření za rok 2009 skončilo ztrátou 71.657,70

Veškeré naše  ztáty hradí a finanční dary přijímá naše společnost výhradně od transparentních fyzických osob (zejména z řad zakladatelů a členů správních orgánů).