Projekty a aktivity OPS

sedmý rok

Určený kalendářním rokem 2012

__________________________

Zbudováno odvodnění západní strany konírny.

Sněhové háky, větrací a prosvětlovací tašky a světlovod v střeše konírny.

Nové vchodové dveře do konírny.

Dodělání omítek v knihovně a opravy omítek v přístupu ke knihovně.

Dokončení vnitřních zdí v renovované části konírny.

Vymalování opravných částí konírny.

Dokončení hydroizolace terasy asfaltovou lepenkou.

Obnovení špalet oken v horní části budovy do nádvoří.

Zazdění tažných statických tyčí v klenbách kravína – muzea..

Nové nahození omítkou zdi u terasy.

Vyspravení uložení krokve na kravíně.

Demontáž latěk z trámů kotvících původní tepelnou izolaci (bahno se slámou) v obytném prostoru.

Nové omítky ve vstupní hale.