Projekty a aktivity OPS

první rok

Určený rokem 2006

________________

Nejprve se nemovitost hledala.

Pak se jednalo o koupi nemovitosti (také velký statek) v sousedství.

Následně se jednalo s majiteli (složitě pro jejich vztahy) nemovitosti této.

Vymýšlely se způsoby financování a spolufinancování s jinými.

Původní financování nebylo bankou schváleno, našlo se však naštěstí nové.

Nemovitost byla v tak špatném stavu, že nebylo možné jí ručit za půjčku.

Nemovitost se kopila a na druhý pokus i převedal.

Vyklučila se část zcela zarostlého pozemku.

Již při sněhu se zachraňovaly nejhorší pasáže střechy.

.