Projekty a aktivity OPS

osmý rok

Určený kalendářním rokem 2013

__________________________

Zde najdete jen věci spojené s naším areálem

Vybetonovaly se podlahy v přízemí obytné části (předsíně, chodby).

V týchž prostorách se nahodily nové omítky.

Do podlahy bylo instalováno vytápění.

Obložen adokončen byl dolní záchod.

Opravy omítky konírny a její nabílení v celé šíři.

Masivní rekonstrukce spodního dílu střechy garáží včetně oprav krovů.

 

Běžná údržba, zejména zahrad

.

.

.

Vzniká plán na diskgolfové hřiště na zadních pozemcích.

Na domě bude umístěna informační deska

Připravuje se fasáda východní strany