Projekty a aktivity OPS

desátý rok

2015

j a r o

Jižní štít konírny (zdění, bílení, oplechování)

Dřevo ze sedu a pálení hromad chvojí

Nový světlovod do knihovny (jižní)

Dvoje nové balkónové (francouzské) dveře na knihovně  a  dozdění jejich ostění

Doinstalace zářivek v knihovně

Nových 9 oken v jižní fasádě konírny (zejména knihovně)

Nová 3 okna západní v knihovním sále

Nový nábytek na zakázku do knihovny

Speciální knihovnové dveře východu z knihovního sálu

Okap na budově konírny a knihovny