Projekty a aktivity OPS

Filosofující statky

Milí, vážení, ctění a ctihodní.

Zde se můžete stručně a prozatím jen textově seznámit s naším největším hmotným počinem, tedy obnovou, restaurací, rekultivací a přitom a potom i znovuoživováním něčeho, co býval statek a chtěli bychom, aby byl statek kulturní, neřkneme-li filosofující.

__________________________________________________________

Zde je prozatím nechronologicky nesetříděný seznam úkonů, které jsme provedli, aby bylo lépe:

- odstranění vnitřních omítek v obytné části

- demontáž původní eternitové střechy a nové laťování a pokrytí pálenou taškou na obytné části

- demolice velké stodoly se snesením krovu i krytiny a postupnou demolicí zdiva

- nová vodovodní a elektrická přípojka celého areálu a provizorní řešení kanalizace v objektu

- nové rozvody vody a kanalizace po obytné části

- nezbytné opravy střech po celém areálu

- nové odvodnění střechy obytné části a nově vystavěný komín

- nová elektroinstalace v obytné části

- zbudování sanačních podvětrávaných podlah v obytné části

- okop vnějšího základového zdiva podél celého objektu

- demolice přístavku

- demontáž části střechy kravína a oprava části zbylé (nové laťování a nové pokrytí)

- zbudování a hydroizolace části střechy kravína, budoucí terasy

-

-

-