Projekty a aktivity OPS

Přírůstky knihovny

Zveřejněno v rubrice Budoucí projekty, Knihovna | publikoval admin 10. 9. 2010

Jistě víte, že již 11 let budujeme knihovnu odborné literatury. Zde bychom chtěli informaovat o budoucích přírůstcích pro její fond připravené.

Šanota, Zajíc: Erazim Kohák. Poutník po hvězdách

Janíček: Cyril Höschl. Kde bydlí lidské duše

Robinson: Etika

Osborne: Sociologie

Osborne, Sturgis: Teorie umění

Korecký: Médium kurátor

Hvížďala: Restaurování slov

Lévi-Strauss: Nahý člověk

Juříková: Jan Ságl

Lévinas: Etika a nekonečno

B. Svoboda: Logika  a přirozený jazyk; Filosofia

C. Gibson: Symboly a jejich význam; Slovart

Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou

Patočka: Fenomenologické spisy II

Rezek: Husserlova věcnost

Faustování s Havlem

Tinková: Tělo, věda stát

Nietzsche: Nečasové úvahy

Rozumět literatuře

Drbohlav, Anděl: 500 nocí

Gragar: Skrytá svědectví v díle K.H.Máchy

Mácha: Máj

Huptych, Žáček: Milovníci knížek

Putna: Česká katolická literatura /2 díly/

Kroupa: Dějiny Kampademie

Foucault: Zrození kliniky

Špidlík: Vědy, umění, náboženství

Sokol: Etika a život

Horáček: Kudykam

Patočka: Fenomenologické spisy I

Kubín: Nápisy na zdi

Mýtus a geografie

Hoschl: Eseje o mechanice

Varela: Mosty k porozumění

Rezek: Filosofie a politika kýče

Moldan: Podmaněná planeta

Keller: Nejistota a půvab

Rezek: Jan Patočka a věc fenomenologie

Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Almanach Labyrint

Rezek: Fenomenologická psychologie

Darwin a estetika

Stibral: Proč je příroda krásná

Neubauer: Kybernetické problémy přírodovědy

Rezek: Architektonika a protoarchitektura

Marvan: Otázka významu

Řecké pohádky, bajky a anekdoty

Bacon: O znacích

Livio: Je bůh matematik?

Neubauer: O čem je věda?

Matematik Pierre de Fermat

Praha objektivem tajné policie

Z. Neubauer: K šetnácti dopisům Václava Havla

E. Bondy: Příběh o příběhu

Anticharta

Farrington: Věda ve starém Řecku

Grafická úprava tiskovi

Dějiny medicíny v datech

Krylov: Člověk a stín

Bachelard: Nový duch vědy

Piaget: Moudrost a iluze filosofie

Komenský: O duchovním zpěvu

Brněnská škola právní teorie

Heidegger: Konec filosofie a úkol myšlení

Marx: Matematické rukopisy

Zamarovský: Proč je v noci tma?

Anderle: Whiteheadova filosofie přírody

Petříček: Myšlení obrazem

Gadamer: Idea dobra mezi Platónem a  Aristotelem

Pinc: Být ovádem obce

Floss: Bůh vždycky zatřese stavbou

Menzel, Němcová, Taussig: Otakar Vávra

Descartes: Geometrie

Peregrin: Člověk a pravidla

Magincová: Příručka nakladatelského redaktora

Krása – Krajina – Příroda

Kratochvíl: Mezi mořem a nebem

Vopěnka: Geheimnist

Sgall: Jazyk, mluvení, psaní

Husserl: Logická zkoumání II/1

Pecina: Knihy a typografie

Baráky. Souostroví svobody

Patočka: Korespondence s komeniology

Kroupa: Současné teorie moci

Může byýt psychologie vědou?

Havel: Kniha života

Kiessmann: Hodnota člověka

Wágner: Mácha v dějišti svých Cikánů

Vávra – 100 let

Eukleides: Základy. Knihy VII-IX

Poincaré: Číslo – prostor – čas

Vopěnka: Úvod do klasické teorie množin

.

.

.

Both comments and pings are currently closed. RSS 2.0

Komentáře jsou uzavřeny!