Projekty a aktivity OPS

Seznam vlastních publikací

Zveřejněno v rubrice Seznamy knížek | publikoval admin 10. 10. 2009

Tady v tomto článku naleznete postupně upřesňovaný a doplňovaný seznam všech našich publikací… 1. Nové rozpravy

2. Analytická filosofie – Druhá čítanka (chybná obálka)

3. Analytická filosofie – Druhá čítanka

4. Analytická filosofie – Třetí čítanka

5. Ekologicky příznivý způsob života /80-239-4069-4/

6. Holeček, Miroslav: Abstract thermodynamics /80-239-6075-X/

7. Osamělý mylitel Bernard Bolzano /80-7007-226-1/

8. Analytická filosofie – Druhá čítanka (novější obálka) /80-903773-1-9/

9. Analytická filosofie – Úvod /80-239-7106-9

10. Analytická filosofie – První čítanka /80-239-7107-7/

11. Osamělý mylitel Bernard Bolzano /80-7007-226-1/ – opravená obálka a jiné drobné chyby uvnitř

12. První dvě knihy Eukleidových Základů (bílá kniha)

13. Eukleides: Základy. Servítův překlad knihy V. a VI. (bílá kniha)

14. Dynamická teorie množství – Petr Vopěnka (pracovní kniha)

15. Cesta otevřená; 2008

16. Jazyk – logika – věda (ve spolupráci s nakladatelstvím Filosofia)

17. Vopěnka, Petr: Pojednání o jevech povstávajících na množstvích; 2008 – 1.vyd (stará obálka) /978-80-87269-00-8/

18. Vopěnka, Petr: Pojednání o jevech povstávajících na množstvích; 2008 – 1.vyd (nová obálka) /978-80-87269-00-8/

19. Vopěnka, Petr: Pojednání o jevech povstávajících na množstvích; 2009 – 2.vyd (nová obálka) /978-80-87269-00-8/

20. Abram, David: Procitnutí do živé země; 2008 /978-80-903773-9-4/

21. Pinz, Jan: Úvod do právního myšlení a státovědy; 2006 /80-903773-0-0/ (1. vydíní)

22. Pinz, Jan: Úvod do právního myšlení a státovědy; 2006 /80-903773-2-7/ (2. vydíní)

23. Hlas, mluva, řeč (ve spolupráci s DAMU)

24. Řeč, mluva, hlas (ve spolupráci s DAMU)

25. Russell, Bertand: Problémy filosofie /80-239-5195-5/

26. Dvorský, Přemysl: Základy logiky v temporalitě lidské existence /978-80-903773-5-6/

27. Eukleides: Základy. Knihy I. – IV. (1. vydání) – v původních deskách černých

28. Eukleides: Základy. Knihy I. – IV. (1. vydání)

29. Eukleides: Základy. Knihy I. – IV. (2. vydání)

30. AlChvárizmí: Aritmetický a algebraický traktát

31. Charisteria Sidonio Neubauero; 2002 /80-238-9520-6/

32. Charisteria Sidonio Neubauero; 2002 /80-238-9520-6/ – upravená a laminovaná

33. Charisteria Sidonio Neubauero; 2002 /80-238-9520-6/ – tvrdé desky

34. Neubauer, Zdeněk: Respondeo dicendum /80-239-9519-2/

35. Neubauer, Zdeněk: Respondeo dicendum /80-239-9519-2/ – laminovaná

36. Neubauer, Zdeněk: Respondeo dicendum /80-239-9519-2/ – druhé vydání

37. Marvan Tomáš, Hvorecký Juraj (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli /978-80-903773-3-2/ 2007 – užší verze

38. Marvan Tomáš, Hvorecký Juraj (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli /978-80-903773-3-2/ 2007 – širší verze 39. Krajinou pochybností – kniha

40. Krajinou pochybností – soubor

41. Krajinou pochybností – bibliofilie

42. Krajinou pochybností – původní výroba

43. Some thermodynamic – BIG

44. Evoluce a věda

45. J. S. Mill – sborník

46. Some thermodynamic – SMALL (opravené vydání)

47. Šedivý Vladimír, Holeček Miroslav: Fenomen ŠEDIVÝ

48. Eukleides: Základy. Kniha V. – VI.

49. Al Chvárizmí: Aritmetcký a algebraický traktát (druhé opravené a doplněné vyání)

50. Vopěnka, Petr: Calculus infinitesimalis. Pars Prima.

51. Kuldová, Lucie: Společenská odpovědnost firem

52. Pinz, Jan: Přirozenoprávní theorie a moderní právní stát

53. Hlasové poruchy (nedistribuční verze)

54. Eukleides: ZÁKLADY. Knihy VII. – IX. (1. vyd.)

55. Eukleides: Základy I-IV (3. vyd.), spolu se ZČU

56. Poincaré, Henri: Číslo – prostor – čas

57. Vičar, Ivan: Kara Mor

58. Vopěnka, Petr: Calculus infinitesimalis, Pars secunda (nedistribuční verze)

59. Flusser, Vilém: Chvála povrchovosti

60. Vopěnka, Petr: Calculus infinitesimalis, Pars secunda

61. Vopěnka, Petr: Pojednání o jevech  / 3. upravené vydání /

.

.

.

.

Both comments and pings are currently closed. RSS 2.0

Komentáře jsou uzavřeny!